Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over Warm Rijsenhout? Kijk of jouw vraag hier tussen staat. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Vragen over Warm Rijsenhout

De website werkt niet goed. Waar moet ik dit melden?

Vervelend dat de site niet werkt. We willen dit snel oplossen. Stuur een e-mail naar openstad@haarlemmermeer.nl. Geef een korte uitleg waar het mis gaat, samen met de link en eventueel een screenshot van de pagina waar het over gaat. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wat gebeurt er met mijn idee als het op de website staat?

De gemeente heeft het idee gecheckt op haalbaarheid. Daarna gaf het Warmteberaad feedback. Ideeën die haalbaar zijn, zijn door naar de volgende fase. Vanaf 9 december tot en met 13 januari 2022 konden inwoners van Rijsenhout kiezen hoe zij budget verdelen over deze ideeën. Op 27 januari maakten we bekend welke ideeën budget krijgen.

Hoe veilig is deze website?

Warm Rijsenhout neemt maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer weten over privacy en beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

Waarom heb ik geen wachtwoord nodig?

Vanwege de gebruiksvriendelijkheid werkt deze website zonder wachtwoorden. Je hoeft geen wachtwoord te onthouden om toegang te hebben tot de site. Ook vinden wij het veel veiliger om geen wachtwoorden op te slaan van onze gebruikers. Op die manier kunnen wij jouw privacy het beste waarborgen. Je hebt op deze website ook geen persoonlijk profiel.

Vragen over nieuwe energie in Rijsenhout

Wat is nieuwe energie?

Nederland wil overstappen naar aardgasvrije huizen. Dit doen we, omdat we in 2050 willen dat alle huizen te verwarmen zijn zonder vervuiling. Ook stopt de aardgaswinning in Groningen de komende jaren. En Nederland wil niet afhankelijk zijn van het aardgas van andere landen. Dat betekent dat huizen en gebouwen in Nederland op een andere manier verwarmd moeten worden.

Om dit te doen wordt aardgas vervangen door nieuwe energiebronnen. Dat kan groengas of waterstof zijn, maar ook stadsverwarming (warmtenet) of warmtepompen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Hiervoor is het belangrijk om te kijken welke mogelijkheid in een dorp of wijk het beste past. Is het betaalbaar? Is het voor iedereen mogelijk? En steunen de inwoners de oplossing? Deze keuze kunnen we alleen samen met inwoners en gebouweigenaren maken. Zij kennen hun huizen, gebouwen en hun dorp of wijk het beste.

Wat is het doel van Warm Rijsenhout?

Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat gemeenten de huizen en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen. Rijsenhout willen we samen klaar maken voor een duurzame toekomst. In Warm Rijsenhout verzamelen we de ideeën die inwoners en ondernemers hiervoor hebben. Bekijk alle gedeelde ideeën op de pagina 'alle ideeën'. Gemeente Haarlemmermeer stelt 25.000 euro beschikbaar om de meest gekozen ideeën uit te voeren.

Waarom in Rijsenhout en niet in andere delen van de gemeente?

Het is de bedoeling dat iedereen voor 2050 is overgestapt op een alternatief voor aardgas. Het kan per wijk en per gebouw verschillen wanneer dat is. En welke andere warmtebron er wordt gekozen. Gemeente Haarlemmermeer kent veel verschillende soorten woningen. Rijsenhout is een dorp dat representatief is voor de rest van de gemeente als het gaat om type woningen (zoals bouwjaar, verdeling huur- en koopwoningen). In 2020 hebben we met inwoners en ondernemers uit Rijsenhout een plan uitgewerkt voor Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met Warm Rijsenhout willen we doorgaan met deze gesprekken met inwoners.

Doen betrokken organisaties (zoals Ymere) ook mee?

Ymere is ook betrokken bij Warm Rijsenhout.

Mogen verenigingen van huiseigenaren ook deelnemen aan het Warmteberaad?

Ja, ook verenigingen van huiseigenaren zijn van harte welkom om mee te doen. Ben je inwoner van Rijsenhout én lid van een vereniging van eigenaren? Dan is het fijn als je laat weten of je namens de VvE meedoet of op persoonlijke titel.

Wat kost het?

Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen wat het gaat kosten. We weten namelijk nog niet wat de gewenste energiebronnen zijn. We willen er als gemeente voor zorgen dat een nieuwe vorm van energie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Dat is een voorwaarde om hiermee door te gaan. We werken één of meerdere plannen uit om uit te zoeken of dat gaat lukken.

Word ik verplicht om mee te doen?

Nee. We verplichten niemand om mee te doen. De gemeenteraad heeft ook vastgesteld dat er keuzevrijheid blijft.

Als ik niet meedoe, wat dan?

Als je ervoor kiest om niet mee te doen in Warm Rijsenhout, dan heb je minder invloed op de keuzes die gemaakt gaan worden. Dat kan betekenen dat er voor een oplossing gekozen wordt die minder goed bij je past. Je bent dan altijd vrij om een eigen keuze te maken. Ook ben je altijd welkom om later in het proces aan te sluiten en mee te doen.

Duitsland gaat aan het aardgas, waarom moeten wij ervan af?

In Duitsland worden nog veel huizen verwarmd met stookolie of met bruinkool. Waar er al een gasleiding ligt, is het daar verstandig om over te stappen op aardgas. Maar dat is vooral een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zullen veel huizen ook daar moeten overstappen op een andere warmtevoorziening. In Duitsland gaat de prijs van aardgas ook omhoog om nieuwe energiebronnen aantrekkelijker te maken. 

In Nederland zijn in verhouding meer huizen op het aardgas aangesloten. Ook gebruiken we per inwoner veel meer aardgas. Onze opgave is in verhouding tot Duitsland dus groter. Daarom is aardgas in Nederland vaak geen tussenoplossing meer.

Hoe zit het met de bijdrage vanuit het Rijk?

In 2020 hebben wij als gemeente het Rijk gevraagd voor een bijdrage voor Rijsenhout. Op 21 oktober 2020 hoorden we dat er dit jaar geen bijdrage komt voor Rijsenhout. Wel wil de gemeente Haarlemmermeer bekijken wat de wensen zijn van de inwoners en ondernemers als het om nieuwe energiebronnen gaat. Daarna wordt gekeken of en hoe de deze wensen uit te voeren zijn. Mogelijk is er dan opnieuw een bijdrage vanuit het Rijk beschikbaar.

Wat gebeurt er met de plannen die bij het Rijk waren ingediend?

Voor de bijdrage vanuit het Rijk is er een plan opgesteld. In dit plan was één van de mogelijkheden uitgewerkt om Rijsenhout van nieuwe energie te voorzien. Dat was het gebruik van restwarmte van datacenters om de huizen mee te verwarmen. Als er vanuit de gesprekken met inwoners en ondernemers behoefte is om dit plan verder uit te werken, dan kan dat. Mocht er behoefte zijn aan andere oplossingen, dan kan dat ook.

Welke nieuwe vormen van nieuwe energie zijn er?

Er verschillende mogelijkheden om huizen en gebouwen van nieuwe energiebronnen te voorzien. Bijvoorbeeld groengas of waterstof, maar ook stadsverwarming (warmtenet) of warmtepompen. Er zijn ook tussenoplossingen zoals hybridewarmtepompen, of een klein warmtenet, waarbij een paar huizen gezamenlijk nieuwe energie gebruiken. Bekijk ook de pagina met inspiratie en voorbeelden.

Wat is stadsverwarming of een warmtenet?

Bij een warmtenet wordt er warm water door leidingen in de straat naar de huizen gebracht. Dit warme water komt bijvoorbeeld vanuit de datacenters die hun computers moeten koelen. Deze warmte van de datacenters gaat anders de lucht in. Dat is zonde. Maar het is ook mogelijk om warmte uit water of de grond te halen.

In huis krijg je een afleverset. Deze afleverset past meestal in de meterkast en vervangt de gasmeter en de cv-ketel. Hiermee wordt je verwarming en het water voor de douche verwarmd. De cv-ketel is niet meer nodig en alle leidingen en radiatoren in huis blijven gewoon in gebruik. Bij een hoge temperatuur warmtenet (70 tot 90 graden) hoeft je weinig in huis te veranderen.

Wat is een warmtepomp?

Met een warmtepomp kan een huis met behulp van elektriciteit verwarmd en vaak ook gekoeld worden. Warmtepompen worden al veel gebruikt. Koelkasten en vriezers maken ook gebruik van een warmtepomp, en veel nieuwe wasdrogers doen dit ook. Een warmtepomp gebruikt minder energie dan bijvoorbeeld een elektrische boiler of een cv-ketel. Dat komt omdat een warmtepomp gebruik maakt van warmte uit bijvoorbeeld de lucht, de grond of uit water. Het haalt daar warmte uit en brengt dat dan in de centrale verwarming. Warmtepompen zijn vooral geschikt voor huizen die wat beter geïsoleerd zijn en het liefst ook verwarmd worden met bijvoorbeeld vloerverwarming of moderne radiatoren.

Een tussenvorm is een hybridewarmtepomp. In dat geval behoudt u de cv-ketel, maar wordt daar een kleine warmtepomp naast gezet. De meeste warmte wordt gedurende het jaar door de warmtepomp gemaakt. Alleen als het echt koud is of er lang gedoucht wordt, dan springt de cv-ketel bij. Hierdoor gebruikt een huis vaak nog maar heel weinig aardgas.

Kunnen we waterstof of groengas gebruiken?

Het voordeel van waterstof en groengas is dat de bestaande gasleidingen gebruikt kunnen worden. Daarom is er in Nederland al een aantal interessante proeven. Wel is het op grote schaal gebruikmaken van waterstof of groengas voor het verwarmen van huizen nog erg onzeker. De verwachting is dat waterstof en groengas schaars zullen blijven. Als het op grotere schaal gaat worden ingezet, dan zal dit vooral voor zwaar transport en de industrie zijn. Door de schaarste is de prijsontwikkeling ook nog onzeker. Daardoor kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat waterstof of groengas betaalbaar blijven.

Er komt toch niet weer een proef in Rijsenhout?

De techniek van een warmtenet is geen proef. Er zijn veel bestaande warmtenetten. Ook al is de bijdrage van het Rijk afgewezen, willen wij alsnog graag de mogelijkheden bekijken voor een warmtenet in Rijsenhout. De insteek is om gemeenten te laten leren van elkaar bij het aardgasvrij maken van wijken, bijvoorbeeld over hoe wij als gemeente inwoners hierbij betrekken. Sommige gemeenten betrekken hun inwoners bijvoorbeeld pas op het laatste moment. Wij doen dat nu al bij het begin. Daardoor weten we nog niet alles, maar is er nog wel alle ruimte om samen tot een goed plan te komen waarin iedereen vertrouwen heeft.

Waarom wordt dit initiatief in Rijsenhout genomen, is het de bedoeling dat Haarlemmermeer hierdoor op andere gebieden meer voor elkaar krijgt bij het Rijk?

Iedere gemeente in Nederland heeft vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te zorgen dat vanaf 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij wordt verwarmd. Om aan deze opdracht te voldoen hebben we de concept Warmtevisie opgesteld. In dit document is een stapsgewijze aanpak beschreven om over te stappen van aardgas naar duurzame bronnen voor koken en het comfortabel verwarmen van huizen en gebouwen. In de concept Warmtevisie is ook per wijk beschreven wat volgens ons de beste alternatieven zijn. Ook geven we aan bij welke wijken het gewenst is om hier voor 2030 mee te beginnen.

Hoe verhouden de ideeën die uit Warm Rijsenhout komen zich tot wijkplannen?

In Warm Rijsenhout konden inwoners en ondernemers ideeën delen om de overstap te kunnen maken van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Een idee van Warm Rijsenhout kan later onderdeel gaan uitmaken van een wijkplan voor (een deel van) Rijsenhout. Een wijkplan beschrijft de stappen waarmee en het moment waarop de gebouweigenaren in een wijk of een buurt de overstap naar duurzame warmtebronnen maken. Hierin staat onder andere: op welke warmteoplossing(en) wordt overgaan, per wanneer, en welke maatregelen nodig zijn.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren