Spring naar inhoud

Haalbaarheid van de ideeën

De gemeente heeft alle ideeën getoetst op haalbaarheid. Als het idee (nog) niet haalbaar was, gaf de gemeente tips om het idee haalbaar te maken. Ook het Warmteberaad gaf feedback. Lees daarover meer onderaan deze pagina.

De gemeente lette hier op in de haalbaarheidstoets:

 1. Is het idee haalbaar binnen het budget van 25.000 euro?
 2. Is het idee technisch uitvoerbaar binnen Rijsenhout?
 3. Past het idee binnen de geldende wetten en regels?
 4. Is er voor het plan toestemming nodig van een eigenaar van een locatie? Als dit nodig is, kijkt de gemeente wat de mogelijkheden zijn.
 5. Is er voor het plan een vergunning nodig? Als dit nodig is, kijkt de gemeente wat de mogelijkheden zijn.
 6. Zijn er andere (toekomstige) plannen voor een locatie, waardoor het plan misschien niet kan worden uitgevoerd?
 7. Zijn er effecten op de openbare ruimte en het beheer hiervan?
 8. Past het binnen het beleid voor warmtebronnen, warmtenetten en energieopwekking?

In de gemeente Haarlemmermeer is beleid gemaakt voor allerlei verschillende onderwerpen. Dat betekent dat er afspraken en regels zijn voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, bouwen, het opwekken van energie en energiebesparing. Een idee voor Warm Rijsenhout moet dus binnen deze afspraken passen. Een groot deel van de beleidsplannen zijn terug te vinden in de Warmtevisie Haarlemmermeer 2030 en de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Zuid

Lees hieronder meer over het beleid voor verschillende onderwerpen:

Betaalbaarheid

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen in de energietransitie. Daarom moeten oplossingen betaalbaar zijn. In de Kadernota warmtetransitie heeft de gemeente vastgesteld dat we de energietransitie betaalbaar vinden als die ‘woonlastenneutraal’ is. Daarmee bedoelen we dat de maandelijkse kosten van inwoners niet stijgen. Dat is inclusief kosten voor aanpassingen aan het huis en eventueel kosten om die aanpassingen te financieren. Zoals een lening.

Warmtenetten (stadsverwarming)

De gemeente vindt het bij de ontwikkeling van warmtenetten belangrijk dat verschillende warmtebronnen aangesloten kunnen worden. Wanneer sprake is van een hoofdwarmtebron die mogelijk tijdelijk van aard is (bijvoorbeeld restwarmte van utiliteit) willen wij dat er verschillende bronnen worden gebruikt. Ook vinden wij dat warmtebedrijven gebouweigenaren moeten informeren over de voor- en nadelen van het warmtenet ten opzichte van alternatieven. Zo kunnen gebouweigenaren een goede keuze maken over het aansluiten op het warmtenet.

Warmtebronnen

We willen als gemeente graag dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame warmtebronnen. We zien bijvoorbeeld graag het gebruik van warmte uit water (aquathermie), of warmte uit de bodem (bodemenergie of geothermie). Warmte uit biomassa willen we niet.

Duurzame waterstof en groengas zijn op dit moment nog niet beschikbaar voor huizen. Ook zijn ze nog erg duur. Daarom verwachten we niet dat die voor 2030 zomaar gebruikt kunnen gaan worden.

Energieopwekking

Als gemeente willen we graag dat er lokaal duurzame energie wordt opgewekt. Dat willen we voor de energie die we hier lokaal gebruiken (voor onze woningen, lokale bedrijven en het lokale verkeer). Omdat we het belangrijk vinden dat die duurzame energie op goede plekken wordt opgewekt hebben we een zonneladder. Daarmee geven we aan op welke plekken we dit het liefst zien: op daken, aan gebouwen, langs infrastructuur (bijvoorbeeld op geluidsschermen langs de weg) en als laatste pas op weilanden.

Energiebesparing

Het besparen van energie helpt om de maandelijkse kosten betaalbaar te houden. Als gemeente zien we ook dat het slim besparen van energie ook kan helpen huizen comfortabeler te maken. Zo blijven huizen in de winter warm, en in de zomer langer koel. Als gemeente willen we inwoners en ondernemers zoveel mogelijk helpen energie te kunnen besparen.

Het Warmteberaad kon feedback geven op ideeën. De leden van het Warmteberaad letten op:

 • Is het duidelijk wie het idee kan gaan uitvoeren? Is er nog hulp van anderen nodig? Is het duidelijk wie het idee anders moet(en) uitvoeren? Wordt het idee gesteund door andere inwoners en ondernemers uit Rijsenhout?
 • Klopt het bedrag dat gevraagd wordt voor (een deel van) het idee? En is het idee betaalbaar voor inwoners? Is er één keer steun door geld nodig om het idee uit te voeren? Of is er in de toekomst meer steun nodig?
 • Past het idee ruimtelijk in het dorp? Heeft het idee geen negatieve gevolgen op omwonenden of inwoners van Rijsenhout? Als er ruimte nodig is in de openbare ruimte, past dat?

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren