Spring naar inhoud

Warm Rijsenhout

Samen naar schone warmte voor Rijsenhout

Samen met inwoners en ondernemers maken we Rijsenhout klaar voor een duurzame toekomst. We gaan stap voor stap over op duurzame, schone warmtebronnen. Inwoners deelden 16 ideeën voor Rijsenhout. Nu zijn ook alle ideeën door de gemeente getoetst op haalbaarheid. Sommige ideeën worden nog aangevuld. In de volgende fase, vanaf 9 december, bepalen inwoners van Rijsenhout naar welke ideeën geld gaat.

Meer uitleg over Warm Rijsenhout

Laatste nieuws:

Ideeën
Welke fasen kent Warm Rijsenhout?
Idee insturen en stemmen
1. Idee delen en stemmen

Warm Rijsenhout startte met het verzamelen van ideeën voor de overstap op schone en duurzame warmte. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout deelden hun idee. Ook konden zij stemmen op de ideeën. In totaal zijn 16 ideeën gedeeld.

Haalbaarheid en reactie Warmteberaad
2. Haalbaarheid en reactie Warmteberaad

De gemeente toetst ideeën op haalbaarheid. Ook het Warmteberaad geeft een reactie op de ideeën. Zij geven verbeterpunten om de ideeën te versterken.

Budget verdelen
3. Budget verdelen over ideeën

Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout verdelen het budget van 25.000 euro over de ideeën die zij uitgevoerd willen zien. Hoe werkt dit? Lees het op de pagina ‘Uitleg’.

Aan de slag met plannen
4. Aan de slag met plannen

Inwoners en ondernemers weten nu of hun idee budget krijgt. Daarna volgt de uitvoering van de ideeën. Daar helpt de gemeente zo goed mogelijk bij. Hierbij worden mogelijk ook andere partijen betrokken.

Spelregels

Hoe het werkt en hoe je kunt meedoen

Huizen in Rijsenhout aan de Aalsmeerderdijk
Tijdlijn

Wat en wanneer?

23 augustus - 18 oktober

Ideeën delen en stemmen

15 september, 6 oktober, 13 oktober

(Online) inspiratiecafé

18 oktober - 8 november

Haalbaarheidstoets en mogelijke verbeterpunten op ideeën

9 november

Bekendmaken haalbare ideeën

9 november - 5 december

Feedback op gedeelde ideeën verwerken

9 december - 14 januari

Inwoners en ondernemers verdelen 25.000 euro over de ideeën

27 januari 2022

Bekendmaken winnende ideeën

2022 - 2025

Uitvoering winnende ideeën

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren