Spring naar inhoud
Warm Rijsenhout

Warm Rijsenhout

Ideeën van inwoners voor duurzame warmte in Rijsenhout

In 2021 vroeg de gemeente inwoners en ondernemers uit Rijsenhout om ideeën te delen voor de overstap op duurzame warmtebronnen voor huizen en gebouwen. Inwoners van Rijsenhout verdeelden vervolgens 25.000 euro over de ideeën. Twee ideeën kregen het meeste budget: ‘Energie uit de Ringvaart’ en ‘Buurtbatterij per cluster woningen'. De inwoners achter de twee winnende ideeën zijn hiermee aan de slag gegaan. En hebben samen een duurzaamheidswerkgroep gevormd. Op deze website houden wij, Wim, Maurice, Jos en Kester, u graag op de hoogte van de voortgang.  

Waar staan we nu?

We hebben een extern bureau ingezet om onze ideeën te onderzoeken op onder andere business case en technische haalbaarheid. In 2024 is het tijd voor de volgende stap: een onderzoek naar hoe inwoners van Rijsenhout denken over duurzaamheid en een technisch vervolgonderzoek. Lees meer over wat er allemaal al is gebeurd op de pagina 'Terugblik'.

Waarom Warm Rijsenhout?

De snelle opwarming van de aarde is een groot probleem. Daarom heeft de Rijksoverheid het Klimaatakkoord opgesteld. Eén van de afspraken is dat in 2050 huizen en gebouwen niet meer op aardgas worden verwarmd. Rijsenhout is de eerste plek in de gemeente Haarlemmermeer waar gemeente, inwoners en ondernemers samen aan de slag gaan met het duurzamer maken van de huizen. Dat betekent dat we samen leren en soms onderweg aanpassen. Meer over de overstap van aardgas naar duurzame warmte in de gemeente Haarlemmermeer lees je op de website Nieuwe Energie

De uitslag

Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout weten wat zij belangrijk vinden in hun woon- en leefomgeving. Ook voor een overstap naar duurzame warmtebronnen voor de huizen en gebouwen. Zij gaven het meeste budget aan twee ideeën: ‘Energie uit de Ringvaart’ en ‘Buurtbatterij per cluster woningen’. Lees meer over deze ideeën op de pagina ‘De ideeën’

Loading...


 • 1
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Energie uit de Ringvaart

  15000
  Stemmen voor: 107 stemmen
  Kosten:15000
  1
  99

  Energie uit de Ringvaart


  Woningen in Rijsenhout kunnen goed verwarmd en gekoeld worden door energie uit het water uit de Ringvaart en de Westeinderplassen. Die techniek heet aquathermie en wordt wereldwijd al veel toegepast. Wij willen via een onderzoek de mogelijkheid van deze warmtebron voor Rijsenhout in kaart brengen. Zo wordt duidelijk hoeveel en welke woningen eventueel kunnen aansluiten in de toekomst. Als het lukt, gebruiken we in de winter de opgeslagen warmte om de huizen te verwarmen, in de zomer het koele water om huizen te koelen. Op deze manier kunnen veel Rijsenhouters af van hun gasrekening en dragen ze direct bij aan de verduurzaming van onze samenleving. Naast het winnen van thermische energie uit het water van de Ringvaart, is een combinatie denkbaar met restwarmte uit kassen.
  Gemeente Haarlemmermeer | 14 okt. 2021, 15:21

  Dit idee is aangevuld op 14-10-2021. Het idee was nog niet compleet genoeg om door te kunnen naar de volgende fase. Degene die het idee heeft gedeeld, heeft hierover contact gehad met de gemeente. Daarna heeft deze persoon het idee aangevuld. Deze aanvullingen heeft de gemeente op de pagina van het idee gezet. Heb je op het idee gestemd of erop gereageerd? Bekijk dan wat er aangevuld is. Als je wil, kun je jouw stem of reactie aanpassen.
  15000
 • 2
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Buurtbatterijen per cluster woningen

  10000
  Stemmen voor: 102 stemmen
  Kosten:10000
  2
  100

  Buurtbatterijen per cluster woningen


  Zonnepanelen op daken van huizen genereren veel energie. Als deze energie overdag niet allemaal gebruikt wordt door de bewoners (bijvoorbeeld omdat ze overdag niet thuis zijn), dan zou deze energie zo veel mogelijk kunnen worden opgeslagen voor ‘eigen’ gebruik later. Mijn voorstel is, om clusters huurhuizen (bijvoorbeeld Tjalkplein of Schipperskade of Lijzijde en Larkstraat, hofjes Verremeer) aan te sluiten op een eigen buurtbatterij zodat opwekking en verbruik elkaar zo veel mogelijk compenseert. Met de buurtbatterij wordt zelf opgewekte energie, die niet direct wordt gebruikt, centraal in de buurt opgeslagen. Ik wil via Warm Rijsenhout graag een haalbaarheidsonderzoek naar waar een batterij in Rijsenhout goed zou passen en welke techniek het beste is om te gebruiken.
  Gemeente Haarlemmermeer | 14 okt. 2021, 15:38

  Dit idee is aangevuld op 14-10-2021. Het idee was nog niet compleet genoeg om door te kunnen naar de volgende fase. Degene die het idee heeft gedeeld, heeft hierover contact gehad met de gemeente. Daarna heeft deze persoon het idee aangevuld. Deze aanvullingen heeft de gemeente op de pagina van het idee gezet. Heb je op het idee gestemd of erop gereageerd? Bekijk dan wat er aangevuld is. Als je wil, kun je jouw stem of reactie aanpassen.
  10000
 • 3
  Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Minder verbruik, meer comfort

  15000
  Stemmen voor: 42 stemmen
  Kosten:15000
  3
  98

  Minder verbruik, meer comfort


  Wij willen budget voor de isolatie van kruipruimten, muren en vloeren van bestaande huurwoningen. Het gaat hier om een woonblok van 6 woningen. Deze maatregelen kunnen 30 tot 40 procent energie besparen per woning. Daarbij zorgen ze voor meer wooncomfort voor de huurders. Vocht in de spouwmuren neemt bijvoorbeeld af en de kruipruimtes worden droog. Bij succes kan het aantal woningen worden uitgebreid. Woningcorporatie Ymere heeft aangegeven dit idee te ondersteunen. Het project wordt na uitvoering geëvalueerd en er worden metingen gedaan om de resultaten te bepalen.
  Gemeente Haarlemmermeer | 14 okt. 2021, 14:43

  Dit idee is aangevuld op 14-10-2021. Het idee was nog niet compleet genoeg om door te kunnen naar de volgende fase. Degene die het idee heeft gedeeld, heeft hierover contact gehad met de gemeente. Daarna heeft deze persoon het idee aangevuld. Deze aanvullingen heeft de gemeente op de pagina van het idee gezet. Heb je op het idee gestemd of erop gereageerd? Bekijk dan wat er aangevuld is. Als je wil, kun je jouw stem of reactie aanpassen.
  15000

Dit zijn de drie ideeën uit de finale. De ideeën 'Energie uit de Ringvaart' en 'Buurtbatterij' hebben de meeste stemmen gekregen en een geldbedrag om hun ideeën verder te brengen.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren