Spring naar inhoud

Warm Rijsenhout

Ideeën van inwoners en ondernemers voor duurzame warmte in Rijsenhout

Rijsenhout krijgt 25.000 euro om ideeën voor de overstap naar duurzame warmtebronnen uit te voeren. Hieronder zie je de winnende ideeën en hoevaak over deze ideeën budget is verdeeld. Verderop op deze pagina vind je de livestream waarin we bekend hebben gemaakt welke ideeën budget krijgen. Lees ook dit nieuwsbericht als je meer wil weten over de uitslag. Ben je benieuwd hoe het verder gaat met de winnende ideeën? Houd dan de komende tijd deze website in de gaten. We willen iedereen die een idee heeft gedeeld bedanken voor zijn of haar inzet en de initiatiefnemers van de winnende ideeën feliciteren!

Wil je jouw mening delen over dit platform?

Vul de vragenlijst in
Loading...


 • 1
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Energie uit de Ringvaart

  15000
  Stemmen voor: 107 stemmen
  Kosten:15000
  1
  99

  Energie uit de Ringvaart


  Woningen in Rijsenhout kunnen goed verwarmd en gekoeld worden door energie uit het water uit de Ringvaart en de Westeinderplassen. Die techniek heet aquathermie en wordt wereldwijd al veel toegepast. Wij willen via een onderzoek de mogelijkheid van deze warmtebron voor Rijsenhout in kaart brengen. Zo wordt duidelijk hoeveel en welke woningen eventueel kunnen aansluiten in de toekomst. Als het lukt, gebruiken we in de winter de opgeslagen warmte om de huizen te verwarmen, in de zomer het koele water om huizen te koelen. Op deze manier kunnen veel Rijsenhouters af van hun gasrekening en dragen ze direct bij aan de verduurzaming van onze samenleving. Naast het winnen van thermische energie uit het water van de Ringvaart, is een combinatie denkbaar met restwarmte uit kassen.  15000
 • 2
  Dit plan wordt uitgevoerd

  Buurtbatterijen per cluster woningen

  10000
  Stemmen voor: 102 stemmen
  Kosten:10000
  2
  100

  Buurtbatterijen per cluster woningen


  Zonnepanelen op daken van huizen genereren veel energie. Als deze energie overdag niet allemaal gebruikt wordt door de bewoners (bijvoorbeeld omdat ze overdag niet thuis zijn), dan zou deze energie zo veel mogelijk kunnen worden opgeslagen voor ‘eigen’ gebruik later. Mijn voorstel is, om clusters huurhuizen (bijvoorbeeld Tjalkplein of Schipperskade of Lijzijde en Larkstraat, hofjes Verremeer) aan te sluiten op een eigen buurtbatterij zodat opwekking en verbruik elkaar zo veel mogelijk compenseert. Met de buurtbatterij wordt zelf opgewekte energie, die niet direct wordt gebruikt, centraal in de buurt opgeslagen. Ik wil via Warm Rijsenhout graag een haalbaarheidsonderzoek naar waar een batterij in Rijsenhout goed zou passen en welke techniek het beste is om te gebruiken.  10000
 • 3
  Dit plan wordt niet uitgevoerd

  Minder verbruik, meer comfort

  15000
  Stemmen voor: 42 stemmen
  Kosten:15000
  3
  98

  Minder verbruik, meer comfort


  Wij willen budget voor de isolatie van kruipruimten, muren en vloeren van bestaande huurwoningen. Het gaat hier om een woonblok van 6 woningen. Deze maatregelen kunnen 30 tot 40 procent energie besparen per woning. Daarbij zorgen ze voor meer wooncomfort voor de huurders. Vocht in de spouwmuren neemt bijvoorbeeld af en de kruipruimtes worden droog. Bij succes kan het aantal woningen worden uitgebreid. Woningcorporatie Ymere heeft aangegeven dit idee te ondersteunen. Het project wordt na uitvoering geëvalueerd en er worden metingen gedaan om de resultaten te bepalen.  15000

Tegelijk met het sluiten van Warm Rijsenhout kwam er nog één inzending binnen. Deze inwoner verdeelde budget via de nieuwsbrief en koos voor de ideeën 'minder verbruik, meer comfort' en 'Buurtbatterijen per cluster woningen'. Dus over deze ideeën is nog één keer extra budget verdeeld. Dat is hierboven nog niet meegeteld.

De live-uitzending van 27 januari 2022 kun je hieronder terugkijken:

Welke fases zijn er in Warm Rijsenhout?
Idee insturen en stemmen
1. Idee delen en stemmen

Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout deelden in totaal 16 ideeën voor de overstap op schone en duurzame warmte. Ook konden zij stemmen op de ideeën.

Haalbaarheid en reactie Warmteberaad
2. Haalbaarheid en reactie Warmteberaad

De gemeente toetste de ideeën op haalbaarheid. Ook het Warmteberaad kon reageren met eventuele verbeterpunten.

Budget verdelen
3. Budget verdelen over ideeën

Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout kozen naar welke ideeën het geld gaat. Zij verdeelden 25.000 euro over de ideeën.

Aan de slag met plannen
4. Aan de slag met plannen

Inwoners en ondernemers weten nu of hun idee budget krijgt. Daarna volgt de uitwerking en uitvoering van hun ideeën. Daar helpt de gemeente zo goed mogelijk bij. In deze fase zitten we nu.

Wat gebeurt met de ideeën?

Op 27 januari 2022 hebben we de winnende ideeën bekend gemaakt. De laatste stap van Warm Rijsenhout is het verder uitwerken en uitvoeren van de ideeën. Per idee verschilt het hoe dit eruitziet. Sommige ideeën zijn meteen uit te voeren. Voor andere ideeën komt er (eerst) een onderzoeksfase. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld een installatiebedrijf of een onderzoeksbureau betrokken. De gemeente helpt de inwoner of ondernemer zo goed mogelijk bij het uitvoeren van het idee.

Hoe werkt Warm Rijsenhout?

Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout weten wat zij belangrijk vinden in hun woon- en leefomgeving. Ook voor een overstap naar duurzame warmtebronnen voor de huizen en gebouwen.

In de eerste fase deelden 16 inwoners en ondernemers hun ideeën. Niet alle ideeën bleken haalbaar. Sommige ideeën zijn samengevoegd om krachten te bundelen. Ook hebben enkele inwoners hun idee teruggetrokken. In de fase van 9 december 2021 tot en met 13 januari 2022 kozen inwoners en ondernemers uit Rijsenhout zelf welke ideeën geld krijgen. Er was 25.000 euro te besteden en er waren 3 ideeën te kiezen.

Waarom Warm Rijsenhout?

De snelle opwarming van de aarde is een groot probleem. Daarom moet uitstoot van broeikasgassen sterk minder worden. De Rijksoverheid heeft hierover afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Eén van de afspraken is dat gemeenten de huizen en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen. Rijsenhout willen we samen klaar maken voor een duurzame toekomst. In Warm Rijsenhout verzamelen we de ideeën die inwoners en ondernemers hiervoor hebben. Bekijk alle gedeelde ideeën op de pagina 'alle ideeën'. Of lees meer over de achtergrondinformatie rondom Warm Rijsenhout en wat er aan voorafging op de pagina 'over Warm Rijsenhout'.


Huizen in Rijsenhout aan de Aalsmeerderdijk
Tijdlijn

Wat en wanneer?

23 augustus - 18 oktober

Ideeën delen en stemmen

15 september, 6 oktober, 13 oktober

(Online) inspiratiecafé

18 oktober - 8 november

Haalbaarheidstoets en mogelijke verbeterpunten op ideeën

9 november

Bekendmaking haalbare ideeën

9 november - 5 december

Feedback op gedeelde ideeën verwerken

9 december - 13 januari

Inwoners en ondernemers verdelen 25.000 euro over de ideeën

27 januari 2022

Bekendmaking winnende ideeën

2022 - 2025

Uitvoering winnende ideeën

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren