Spring naar inhoud

Privacyverklaring Warm Rijsenhout

Via de website Warm Rijsenhout worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Haarlemmermeer. Lees aanvullend op deze privacyverklaring ook de informatie over 'cookies'.

Onderstaande privacyverklaring gaat over Warm Rijsenhout zoals vanaf 2024 ingezet door de inititiefnemers van de winnende ideeën. De privacyverklaring van Warm Rijsenhout bij het indienen van ideeën door bewoners in 2021 is te lezen via 'alle ideeën'.

Doel

Dit participatieplatform (OpenStad) zal helpen bij het behalen van de doelen op het gebied van participatie. Het uiteindelijke doel richting de inwoners van de gemeente is: op een toegankelijke en herkenbare manier tijdig belangen, meningen en creativiteit over (ruimtelijke) projecten op tafel krijgen en daarmee meer draagvlak, betere besluiten en (mogelijk) tijdwinst creëren.

Het doel van Warm Rijsenhout:

  • Verzamelen van reacties van bewoners en ondernemers om Rijsenhout te voorzien van nieuwe energie;

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk zorgvuldige voorbereiding van het wijkplan. Bij het inloggen vragen we toestemming om je gegevens te gebruiken. Deze toestemming kun je op ieder moment weer intrekken door een e-mail te sturen naar openstad@haarlemmermeer.nl.

Categorieën persoonsgegevens

  • Voornaam: we vragen mensen die zich registreren om hun voornaam op te geven. Als je een reactie plaatst, is je voornaam zichtbaar bij een reactie op een topic. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven; 
  • E-mail: we vragen mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat deze belangrijk is voor het inloggen. En omdat de gemeente of de initiatiefnemers in contact kunnen treden over de geplaatste reactie;
  • Reacties op de topics, als je een reactie plaats op een topic, wordt deze reactie zichtbaar;
  • IP-adressen: er worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om misbruik van het platform tegen te gaan.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald volgens de Archiefwet. Voor persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Warm Rijsenhout geldt het volgende:

  • De gegevens blijven bewaard zolang het forum actief is;


Alle topics blijven zichtbaar op de website tot het einde van Warm Rijsenhout. Daarna blijft de website nog een jaar online om de topics beschikbaar te houden. Na afloop van dit jaar gaat de website offline. Het kan zijn dat de website daarna voor archiefdoeleinden offline wordt bewaard. Achterliggende databases worden dan wel verwijderd: de geregistreerde namen, e-mailadressen, IP-adressen en reacties. De opbrengst uit de participatie komt in het wijkplan.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren