Spring naar inhoud

Terugblik

In augustus 2021 deelden 16 inwoners en ondernemers uit Rijsenhout hun duurzame ideeën. Niet alle ideeën bleken haalbaar. Sommige ideeën zijn samengevoegd om krachten te bundelen. Ook hebben enkele inwoners hun idee teruggetrokken. Tussen 9 december 2021 tot en met 13 januari 2022 kozen inwoners uit Rijsenhout zelf welke ideeën geld kregen. Er was 25.000 euro te besteden en er waren drie ideeën te kiezen.  

Hoe de ideeën ontstonden

Het begon allemaal in september 2021 met een prijsvraag van de gemeente Haarlemmermeer. Via advertenties en reclameborden riep de gemeente Rijsenhouters op om mee te denken over duurzaam verwarmen en om goede ideeën daarvoor in te dienen. Om de ideeën te realiseren, stelde de gemeente een budget van 25.000 euro beschikbaar. Bij inwoners Wim en Maurice ontstond gelijktijdig het idee om de woningen van Rijsenhout duurzaam te verwarmen met energie uit de Ringvaart. Er is namelijk veel oppervlaktewater beschikbaar vlakbij Rijsenhout. Dat water kan prima dienen als energiebron voor het verwarmen van huizen.  

 
Ook inwoner Jos had een goed idee: plaats buurtbatterijen om in de buurt opgewekte zonnestroom op te slaan en terug te leveren als er meer elektriciteit nodig is in de buurt. In 2018 had netbeheerder Liander als proef zo’n buurtbatterij geplaatst op de splitsing van de Lijzijde met de Schipperskade. Tientallen huizen met zonnepanelen leverden hun stroom aan die buurtbatterij en dit werkte prima. Toch werd de batterij uiteindelijk weggehaald, omdat Liander als netbeheerder zelf geen stroomleverancier mocht zijn. Dat vond Jos zonde. Want moet iedereen dan nu een eigen batterij aanschaffen, terwijl het veel beter is om dat met elkaar te doen?  

Straatbord Warm Rijsenhout

Haalbaarheidscheck

Toen op 18 oktober 2021 alle 16 ideeën waren ingediend, werden ze door de gemeente en een zogeheten Warmteberaad op haalbaarheid getoetst. Zijn de plannen technisch uitvoerbaar, past het binnen geldende regels en welke partijen zijn nodig voor de uitvoering? Het idee 'Energie uit de Ringvaart' kwam door die toets en werd gezien als kansrijk plan. Dat gold ook voor het idee 'Buurtbatterij' van Jos en 'Minder verbruik, meer comfort' dat was ingediend door Willem. Nu was het woord aan de inwoners van Rijsenhout. Zij verdeelden in de periode van 9 december t/m 13 januari 2022 stemmen en het beschikbare budget van 25.000 euro over deze drie ideeën.

 

De bekendmaking

Op 27 januari 2022 werd in een live video-stream bekend gemaakt welke ideeën hadden gewonnen en hoe het budget zou worden verdeeld. Als winnaar kwam 'Energie uit de Ringvaart' uit de bus, op de voet gevolgd door 'Buurtbatterij per cluster woningen'. Ze ontvingen 15.000 en 10.000 euro van het beschikbare onderzoeksbudget. Toen kon het werk beginnen, want iedere cent moet op de juiste manier worden besteed. 

Wim en Maurice op de prijsuitreiking van Warm Rijsenhout

Onderzoeken

In 2022 en 2023 gingen Jos, Maurice en Wim aan de slag met gespecialiseerde bureaus met veel ervaring en verstand van vraagstukken bij onze ideeën. We bepaalden ambities en schreven een plan van aanpak. De bureaus onderzochten onder andere de business case en technische haalbaarheid. Meer over deze onderzoeken leest u op de pagina ‘De ideeën'.  

 

Werkgroep

Omdat de ideeën 'Energie uit de Ringvaart' en 'Buurtbatterij' goed te combineren zijn, zijn Jos, Maurice en Wim steeds vaker samen gaan optrekken tijdens hun onderzoeken. Een andere inwoner van Rijsenhout, Kester, wilde graag meedenken over de verduurzaming van Rijsenhout. Zo vormen we nu samen een duurzaamheidswerkgroep, die regelmatig samen komt om Warm Rijsenhout verder te brengen.

Wat ging er vooraf aan Warm Rijsenhout?

Met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) wil het Rijk andere energiebronnen voor woonwijken mogelijk maken. Gemeente Haarlemmermeer deed mee met de tweede ronde van dit programma. Hiervoor werd Rijsenhout aangemeld. De gemeente organiseerde een aantal inloopmomenten in Dorpshuis de Reede. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout konden meedenken en in gesprek gaan met de gemeente.

In oktober 2020 werd duidelijk dat er geen bijdrage is vanuit het Rijk voor Rijsenhout. Alle inwoners en ondernemers uit Rijsenhout ontvingen hierover een brief op 15 december 2020.

Op 19 mei 2021 was er een online bijeekomst over wat Rijsenhouters belangrijk vinden. Bekijk de avond terug.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren