Spring naar inhoud

Over Warm Rijsenhout

Inwoners en ondernemers kiezen in Warm Rijsenhout zelf oplossingen voor de overstap op duurzame en schone warmte in hun dorp. We leggen uit waarom dit belangrijk is, hoe Warm Rijsenhout er uit zag en wat aan Warm Rijsenhout vooraf ging.

Verschillende fasen

In de eerste fase van Warm Rijsenhout konden inwoners en ondernemers zelf ideeën delen. Bekijk alle gedeelde ideeën op de pagina 'alle ideeën'. Na deze eerste fase deed de gemeente een haalbaarheidstoets. En gaf het Warmteberaad feedback. Rijsenhout klaarmaken voor een duurzame toekomst doen we namelijk het liefste samen met inwoners, ondernemers en organisaties in het Wamteberaad. Het Warmteberaad gaf feedback op de ideeën. Je vindt de toelichting op de haalbaarheidstoets en de feedback op de pagina's van de ideeën. Enkele ideeën passen niet binnen deze afspraken en maken daarom geen kans op budget. 

Na de haalbaarheidstoets konden inwoners en ondernemers hun idee nog aanvullen. Een paar ideeën zijn ingetrokken door inwoners. Andere ideeën zijn verbeterd of samengevoegd om krachten te bundelen. Op 9 december 2021 startte de volgende fase in Warm Rijsenhout. Drie ideeën gingen door naar deze fase. Inwoners konden budget verdelen over hun favoriete ideeën. Op 27 januari 2022 werden de twee winnende ideeën bekendgemaakt.

Rijsenhout is de eerste plek in de gemeente Haarlemmermeer waar we samen met het inwoners en ondernemers aan de slag gaan met het duurzamer maken van de huizen. Dat betekent dat we samen leren en soms onderweg aanpassen. Meer over de overstap van aardgas naar duurzame warmte in de gemeente Haarlemmermeer lees je op de website Nieuwe Energie.


Wat ging er vooraf aan Warm Rijsenhout?

Met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) wil het Rijk andere energiebronnen voor woonwijken mogelijk maken. Gemeente Haarlemmermeer deed mee met de tweede ronde van dit programma. Hiervoor werd Rijsenhout aangemeld. De gemeente organiseerde een aantal inloopmomenten in Dorpshuis de Reede. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout konden meedenken en in gesprek gaan met de gemeente.

In oktober 2020 werd duidelijk dat er geen bijdrage is vanuit het Rijk voor Rijsenhout. Alle inwoners en ondernemers uit Rijsenhout ontvingen hierover een brief op 15 december 2020. 

Februari - maart 2020

Inloop in Dorpshuis De Reede

Mei 2020

Aanvraag ingediend bij het Rijk

26 oktober 2020

Bekendgemaakt dat er geen bijdrage is vanuit het Rijk voor Rijsenhout.

19 mei 2021

Online bijeenkomst voor inwoners en ondernemers

Bijeenkomst 19 mei 2021

Op 19 mei 2021 was er een online bijeenkomst. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout waren uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst leerden wij wat de wensen zijn als het om nieuwe energiebronnen gaat. Wat is er met elkaar mogelijk? Wat is de juiste energievorm die technisch en financieel past? Hoe willen inwoners betrokken worden? Kortom: wat vinden inwoners en ondernemers uit Rijsenhout belangrijk? Samen onderzoeken we hoe we aan de slag kunnen. 

Kijk hieronder de video terug van de bijeenkomst op 19 mei 2021.

Andere warmtebronnen

Bekijk in het animatiefilmpje hieronder waarom en hoe Haarlemmermeer overstapt op nieuwe schone warmtebronnen.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren