Spring naar inhoud

Over Warm Rijsenhout

Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout bedenken oplossingen voor de overstap op duurzame en schone warmte. Waarom is dit belangrijk? Wat gaan we precies doen? En wat was er belangrijk bij het delen van idee? Dat leggen we op deze pagina uit. Ook vertellen we meer over het bedrag voor een idee. Lees daarover meer onder 'hoeveel geld is nodig voor een idee?'. 

Waarom Warm Rijsenhout?

Rijsenhout willen we samen klaar maken voor een duurzame toekomst. Om dat te doen gaan we energie besparen, maar ook overstappen op nieuwe, schone warmtebronnen. Er zijn inwoners en ondernemers in Rijsenhout die hierover al nadenken. Of plannen maken om duurzamer te worden. Soms is het nog zoeken naar de beste manier om die overstap te maken. Of het is moeilijk om een idee uit te voeren. Ook in andere gemeenten zijn inwoners hiermee bezig. Daarvan geven we voorbeelden die je als inspiratie kunt gebruiken. Meer over de overstap van aardgas naar duurzame warmte in de gemeente Haarlemmermeer lees je op de website Nieuwe Energie

Hoe werkt Warm Rijsenhout?

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meedoen in de plannen die in het dorp worden uitgevoerd. Want als inwoner weet je het beste wat er belangrijk is voor een goede overstap op duurzame warmte in jouw woon- en leefomgeving. In Warm Rijsenhout bepalen inwoners direct hoe 25.000 euro wordt besteed aan ideeën. Iedereen in Rijsenhout kon ideeën delen en stemmen tot 18 oktober 2021. Ook kan iedereen deelnemen aan het Warmteberaad. Lees meer over het Warmteberaad of meld je direct aan.

Welke fases zijn er in Warm Rijsenhout?

Tot 18 oktober 2021 konden inwoners en ondernemers uit Rijsenhout ideeën delen en stemmen op ideeën. Er waren geen ideeën met 25 stemmen. Daarom worden alle gedeelde ideeën door de gemeente getoetst op haalbaarheid. Ook geeft het Warmteberaad feedback. Dit gebeurt tussen 18 oktober en 8 november.

Haalbare ideeën die overblijven na die toets gaan door naar de volgende fase van het budget verdelen. In deze fase vanaf 9 december verdelen inwoners en ondernemers het budget van 25.000 euro over de overgebleven ideeën. Met een digitaal 'winkelmandje' kiezen zij ideeën tot de 25.000 euro op is.

Hierna weten de inwoners en ondernemers of hun idee het budget krijgt (of een gedeelte daarvan). De laatste stap is het uitvoeren van de ideeën. Per idee verschilt het hoe die periode eruitziet. Sommige ideeën zullen praktisch meteen uitvoerbaar zijn, voor andere ideeën komt er misschien (eerst) een technisch onderzoek. Hierbij is dan bijvoorbeeld een installatiebedrijf of een onderzoeksbureau voor de uitvoering betrokken. Daar helpt de gemeente zo goed mogelijk bij.

Hoeveel geld is er in totaal nodig voor een idee?

Bij het delen van een idee heeft men twee bedragen ingevuld. We willen namelijk weten welk bedrag in totaal nodig zal zijn voor het helemaal uitvoeren van het idee. Daarnaast is het bedrag dat men vraagt van Warm Rijsenhout belangrijk. Dat kan 25.000 euro zijn of een deel hiervan. Wellicht is het bedrag dat je vanuit Warm Rijsenhout wil gebruiken genoeg voor het helemaal uitvoeren van je idee. Dan staat er twee keer hetzelfde bedrag. Maar misschien is het bedrag dat men vraagt aan Warm Rijsenhout bedoeld om het idee verder uit te werken. Bijvoorbeeld om de uitvoering van het idee goed voor te bereiden. Zoals met een (technisch) onderzoek of een warmtescan van gebouwen om te zien welke verduurzamingsmaatregelen het beste passen. In zo'n geval is het bedrag dat men vraagt van Warm Rijsenhout niet hetzelfde bedrag dat nodig is om het idee helemaal uit te voeren.

Het bedrag dat gevraagd wordt van Warm Rijsenhout (de 25.000 euro of een deel daarvan) is belangrijk voor de gemeente, het Warmteberaad en andere inwoners. Zij gebruiken dit om het idee te beoordelen. In de volgende fase verdelen inwoners en ondernemers namelijk het budget. Zij verdelen deze 25.000 euro over ideeën die haalbaar zijn. Daarbij kijken ze naar het bedrag gevraagd wordt van Warm Rijsenhout.

Rijsenhout is de eerste plek in de gemeente Haarlemmermeer waar we samen met het dorp aan de slag gaan met het duurzamer maken van de huizen. Dat betekent dat we samen leren en soms onderweg aanpassen.

Waarom andere warmtebronnen?

Bekijk in het animatiefilmpje hieronder waarom en hoe Haarlemmermeer overstapt op nieuwe schone warmtebronnen.

Wat ging hieraan vooraf?

Met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) wil het Rijk andere energiebronnen voor woonwijken mogelijk maken. Gemeente Haarlemmermeer deed mee met de tweede ronde van dit programma. Hiervoor werd Rijsenhout aangemeld. De gemeente organiseerde een aantal inloopmomenten in Dorpshuis de Reede. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout konden meedenken en in gesprek gaan met de gemeente.

In oktober 2020 werd duidelijk dat er geen bijdrage is vanuit het Rijk voor Rijsenhout. Alle inwoners en ondernemers uit Rijsenhout ontvingen hierover een brief op 15 december 2020. 

Februari - maart 2020

Inloop in Dorpshuis De Reede

Mei 2020

Aanvraag ingediend bij het Rijk

26 oktober 2020

Bekendgemaakt dat er geen bijdrage is vanuit het Rijk voor Rijsenhout.

19 mei 2021

Online bijeenkomst voor inwoners en ondernemers

Bijeenkomst 19 mei 2021

Op 19 mei 2021 was er een online bijeenkomst. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout waren uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst leerden wij wat de wensen zijn als het om nieuwe energiebronnen gaat. Wat is er met elkaar mogelijk? Wat is de juiste energievorm die technisch en financieel past? Hoe willen inwoners betrokken worden? Kortom: wat vinden inwoners en ondernemers uit Rijsenhout belangrijk? Samen onderzoeken we hoe we aan de slag kunnen. 

Kijk hieronder de video terug van de bijeenkomst op 19 mei 2021.

 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren