Spring naar inhoud

Veel energie voor schone energie in Rijsenhout

Gepubliceerd op 14 juli 2022

Ongeveer 20 inwoners uit Rijsenhout dachten donderdag 30 juni enthousiast mee over de overstap op schone energie. Er werden ideeën van inwoners besproken in het dorpshuis. Ook gaf Energieloket Haarlemmermeer praktische tips om zelf aan de slag te gaan. 

Afgelopen januari verdeelden inwoners van Rijsenhout 25.000 euro over ideeën voor de overstap op duurzame warmtebronnen. De inwoners achter de twee winnende ideeën gingen daarna met hulp van de gemeente aan de slag om hun idee verder uit te werken. 

Energie opslaan

Inwoner Jos is de bedenker van het idee ‘buurtbatterijen per cluster woningen’. Jos: "Ik ben zeer begaan met energietransitie. Ik vind het belangrijk dat het snel en goed wordt gedaan. Ik wek overdag energie op met zonnepanelen. Maar die energie wil ik ‘s avonds gebruiken. Daarom bedacht ik dat een buurtbatterij misschien een oplossing hiervoor kon zijn. Er is eerder een proef geweest met een buurtbatterij in Rijsenhout, maar die ging al vrij snel weer weg. Ik vind het een goed idee om te bekijken wat er wel mogelijk is."

Het plan van Jos zit nog in de verkennende fase. "In plaats van een buurtbatterij, denken we nu aan een of meerdere thuisbatterijen. Mijn woning en de woningen daarnaast kunnen overdag energie opwekken om die ‘s avonds te gebruiken. Ik vind het goed te onderzoeken hoe het voor huurders, zoals ik, interessant kan zijn om een thuisbatterij te hebben. Daar hebben we wel toestemming van woningcorporatie Ymere voor nodig."

Foto van de bijeenkomst 30 juni in Rijsenhout

Tijdens de bijeenkomst op 30 juni dachten aanwezigen mee over de ideeën voor Rijsenhout.

Energie uit water

Inwoners Wim en Maurice zijn de bedenkers van het idee ‘Energie uit de Ringvaart’. Zij dromen ervan om het water uit de Ringvaart te gebruiken om heel Rijsenhout mee te verwarmen. Wim: ”Ik woon aan de Ringvaart en dacht aan de mogelijkheden van al het water om woningen te verwarmen. Dit heet aquathermie. De techniek bestaat en werkt, dus dat hoeven we verder niet te onderzoeken.”  

Maurice: “Vanuit mijn afstuderen ben ik bezig met aquathermie. Dat gaat om het opslaan van warmte in een warmte- en koudeopslag, ook wel een WKO genoemd. In de winter gebruik je de warmte, in de zomer juist de kou om te koelen. Dat scheelt ook energie aan airconditioning.”

Wim: ”Alleen mijn woning aansluiten is niet genoeg, er zijn meerdere woningen nodig. Met het budget onderzoeken we welke huizen geschikt zijn,waar een warmtepomp en ondergrondse opslag kan komen.”

Reacties op energie opslaan

De bezoekers van de bijeenkomst werden opgedeeld in twee groepen en bespraken de ideeën.

In het groepje dat het plan voor de buurtbatterijen besprak, stak een van de inwoners direct van wal. “Hebben we wel een probleem met energie opslaan? Want er is een transformatorstation en een tomatenkweker die dat ook goed kunnen doen.”

Een andere inwoner gaf aan dat het plan ook breder bekeken kan worden. “Huur of koop, dit plan voor beide woningtypen interessant. Ik vraag me wel of het lonend is om energie op te slaan, omdat je er in de winter niet veel aan hebt. Ik geloof zelf toch meer in een grotere variant.”

Er werden meer vragen gesteld, bijvoorbeeld over de terugverdientijd, pieken in het stroomverbruik en de mogelijkheid om een combinatie te maken met het idee van energie uit de Ringvaart. Ook werd de tip gedeeld om te kijken hoe in België veel thuisbatterijen worden gebruikt.

Reacties op energie uit water

Bij de groep die het idee van energie uit de Ringvaart besprak, waren er ook veel opmerkingen en vragen. Zoals over de kosten, geluid, het rendement en over de aanpassingen die nodig zijn in een woning, zoals isolatiemaatregelen.

”We weten nu nog niet of het haalbaar is, maar het onderzoek dat gedaan wordt kan laten zien of we van het gas af kunnen”, vond een van de inwoners. Maar, zo reageerde een ander: “Isoleren is wel echt heel belangrijk hierbij.”Er wordt nu in ieder geval eerst onderzocht wat er mogelijk is.

Energieloket

Energieloket Haarlemmermeer vertelde ook hoe zij kunnen ondersteunen bij de overstap naar schone warmte. Kijk voor meer informatie op  www.energielokethaarlemmermeer.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren